Gandhis ikkevoldsfilosofi

Bildet: fra Gandhimuseet i Delhi (India). Foto: Frank Hansen

Mahatma Gandhi var mest kjent for sin ikkevoldsfilosofi. Han brukte prinsippene til å frigjøre India fra det britiske koloniveldet. Gandhi har inspirert mange mennesker og ideologier. Den moderne pasifismen bygger i stor grad på hans ikkevoldelige tanker. Pasifismen tar prinsippielt avstand fra vold og millitære krigshandlinger som intervensjon i internasjonale konfliker.  En viktig del av hans filosofi var handling. Bare gjennom å sette ideene ut i livet kan du forandre verden.

Gandhi brukte sivil ulydighet som metode, og det mest kjente eksemplet er Saltmarsjen i 1928. En sterk tro på at kommunikasjon fungerer bedre en konfratosjon motiverte hans handlinger. Denne tanken har påvirket blandt annet Arne Næss som har skrevet bok om frihetsforkjemperen. Gandhi hadde et ønske om at religionene, og mennesker forøvrig, skulle leve fredelig side om side. Det var spesielt konflikten mellom hinduer og muslimer som opptok han. Gjennom kommunikasjon og fortåelse, mener Gandhi at det er fullt mulig å komme til enighet. Ikkevoldsfilosofien er høyaktuell i dagens samfunn der vold og krigføring preger verdensbildet.

Bildet: visdomsord fra Gandhi. Bildet er tatt ved Gandhimuseet i Delhi. Foto: frank Hansen

Sosialantropolog med bakgrunn i studier av ulike fenomener i Asia. Freelance reiseskribent og doktorgradsstudent ved universitetet i Tromsø. Se også frankhansen.no.

Leave a Reply

*

captcha *