Hvorfor er Indias kyr hellige?

Bildet: Indias gater er fulle av kuer. Foto: Frank Hansen

Jeg antar at mange nordmenn (og europeere generelt) forbinder India med bl.a hellige kuer. Hva er bakgrunnen for at kua ansees som hellig? Jeg spurte spørsmålet til Knut A. Jacobsen, forfatter og professor i religionsvitenskap.

I samtalen med Knut A. Jacobsen fikk jeg inntrykk av flere ting har spilt inn på hinduenes syn på kua som hellig. Det er ikke nødvendigvis en sannhet, men muligens flere faktorer som har spilt inn. Jeg understreker at dette er relatert til hinduismen. Kristne og muslimer i India har for eksempel ikke samme syn på kua som noe hellig, og setter gjerne tennene i en feit biff. Jeg understreker at dette er skrevet etter en samtale med Knut A. Jacobsen, eventuelle feil skal derfor på min egen regning.

I vedisk tid (ca 3000-1500 f.kr ) spiste man kjøtt. Den vediske kulturen dannet grunnlaget for dagens hinduisme. Altså ser vi at her har skjedd en endring i synet på kuer fra vedisk og fram til idag. Jeg skal kort ta for meg noen elementer som har spillet inn på denne prosessen.

Asket-bevegelsen

Fra ca år 300-600 f.kr møtes to «kulturer» i India, den vediske og asketbevegelsen. Disse påvirker hverandre gjensidig, noe som skaper grunnlaget for klassisk hinduisme. Asketene hadde et ideal om man skulle spise lite samt ikke-vold (ahimsa). Dette er elementer som får betydning i den nye hinduismen som vokser frem. Brahminene (prestekasten) sluttet som et resultat av dette med dyreoffer (ble sett som barbarisk). Dermed ble, slik jeg har forstått det, spising av kjøtt ansett som urent. Brahminene blir vegetarianere (selv om mange spiste kjøtt «i smug»). Dette kan være et element som har påvirket tanken om kua som hellig.

Kua som mor

Hinduismen har et hellig blikk på naturen og dyrene. Men hvorfor spiser noen hinduer f.eks kylling og ikke kukjøtt. Det ble trolig skapt et bilde av kua som mor. Den har patter og gir oss melk. I motsetning til slangen som tar liv, ser vi kuen som et dyr som bare gir. Den er generøs og en ressurs hele livet. Den blir lett en metafor for en morsfigur. Dette er et viktig poeng, fordi er det en ting man ikke gjør, så er det å drepe sin mor. Altså blir kua helliggjort, eller kanskje rett og slett fredet?

Krishna og Shiva

Krishna var gjeter. Dette er trolig et punkt som forsterker synet på kua som hellig. Shiva, en av de mektigste gudene i hinduismen, har oksen som ridedyr/transport. Dette er åpenbart også et tungt veiende argument.

Kjøttsultne briter

I 1858 ble India britisk koloni. Med på lasset kom kjøttsultne briter. De startet bl.a egne slakterier. Som svar på dette satte hinduene igang beskyttelse av kyr. Disse motpolene satte lys på kua som hellig, noe som tidligere kanskje hadde vært tatt for gitt. For hva er så galt i det å ikke spise kuer? Det er ikke mindre rasjonelt enn at vi ikke spiser hunder i Norge. Hva hadde skjedd om Kina hadde invadert Norge, og spist våre kjære hunder? Vi hadde sannsynligvis beskyttet dem, og resultatet hadde muligens blitt Norges hellige hunder?

Grunnloven

Det ble foreslått å frede kua gjennom indisk grunnlov. Dette ble imidlertid stoppet av Ambedkar, som talsmann for dalitene («uberørbare»- nederst i hierarkiet) som spiser kjøtt.

Jeg har også hørt fra en inder at kua er inkarnerte guder. Dette synet er imidlertid tvilsomt da kuene i dagens India får liten oppmerksomhet, vandrer rundt i bråkete skitne omgivelser og spiser søppel. Det ligner ikke inderes behandling av guder for å si det sånn. Uansett hva bakgrunnen måtte være, har kua fått status som hellig og nærmest blitt en sentral del av vestens eksotifiserte forestillinger om India. Kanskje har vi et bilde av  kua som mer hellig enn det inderene selv har, simpelten for vi ønsker en smak av det eksotiske?

 

Sosialantropolog med bakgrunn i studier av ulike fenomener i Asia. Freelance reiseskribent og doktorgradsstudent ved universitetet i Tromsø. Se også frankhansen.no.

Leave a Reply

*

captcha *