Gandhis ikkevoldsfilosofi

Mahatma Gandhi var mest kjent for sin ikkevoldsfilosofi. Han brukte prinsippene til å frigjøre India fra det britiske koloniveldet. Gandhi har inspirert mange mennesker og ideologier. Den moderne pasifismen bygger i stor grad på hans ikkevoldelige tanker. Pasifismen tar prinsippielt a
Continue Reading →